Offer Category: ไฟแนนซ์

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครบัตรรึเงินกู้

  ตรวจสอบข้อมูลบริการที่คุณต้องการพร้อมลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นๆ

  รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดเงินติดล้อ

  รีไฟแนนซ์รถยนต์เงินติดล้อกู้ง่ายๆ รู้ผลวันเดียว

  รีไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์

  รีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์ไม่คิดค่าธรรมเนียมในปี 67

  รีไฟแนนซ์รถยนต์กรุงศรี

  รีไฟแนนซ์รถยนต์กรุงศรีวันนี้ มีโปรโมชั่นมากมาย

  รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต

  รีไฟแนนซ์รถยนต์ธนชาต ยอดกี่บาทก็รีไฟแนนซ์ได้

  รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทย

  รีไฟแนนซ์บ้านกรุงไทยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์รับเงินทันที

  รีไฟแนนซ์บ้านออมสิน

  รีไฟแนนซ์บ้านออมสินผ่านแอปและเว็บไซต์ได้ทันที

  รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

  รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ลดดอกเบี้ยให้ถูกลงวันนี้

  รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมด

  รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมดอนุมัติไว ผ่อนต่อได้เลย

  รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์

  รีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ สมัครง่ายๆ เอกสารน้อย

  เปรียบเทียบแหล่งบริการไฟแนนซ์จากบริษัทชั้นนำ ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุด เช็คเลย 2567

  มารู้จักกับเรื่องของ “ไฟแนนซ์” จะมีที่ไหนดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่ไหนถูกสุดในปี 2024 การจัดไฟแนนซ์นั้นคืออะไร แล้ว เราสามารถทำการจัดไฟแนนซ์พร้อมกันหลาย ๆ คันได้หรือไม่ มาดูกันเลย 

  ไฟแนนซ์คืออะไร ?

  ไฟแนนซ์ คือลักษณะของการที่เราขอสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยสถาบันการเงินจะเป็นคนที่ออกเงินให้คุณก่อนเพื่อใช้ในการซื้อรถ เรียกว่า จัดไฟแนนซ์รถยนต์ ลักษณะของการจัดไฟแนนซ์จึงเป็นการขอเงิน เพื่อที่เราจะได้ผ่อนสินเชื่อกับธนาคารอีกทีนึงนั้นเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทไฟแนนซ์จะจัดไฟแนนซ์อยู่ 2 แบบคือรับจัดไฟแนนซ์รถใหม่กับรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง  

  ไฟแนนซ์ – ดอกเบี้ยไฟแนนซ์กรุงไทย

  • สำหรับเช่าซื้อการจัดไฟแนนซ์รถใหม่ป้ายแดงทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะได้รับตัวเลือกผ่อนชำระจัดไฟแนนซ์เป็นงวดๆตามสัญญา ดอกเบี้ยไฟแนนซ์เริ่มต้น 2.60% – 4.55% 
  • สำหรับรถใช้แล้ว สามารถรับไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูก ซึ่งรถยนต์มือสอง บุคคล จะได้รับตัวเลือกผ่อนชำระไฟแนนซ์เป็นงวดๆตามสัญญา ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ คือ 3.75% – 7.25% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปีของรถยนต์เป็นหลัก 

  ไฟแนนซ์ – ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ธนาคารกสิกรไทย

  • สินเชื่อใหม่รถใหม่ป้ายแดง การจัดไฟแนนซ์วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน แหล่งบริการให้ส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 
  • สินเชื่อรถใช้แล้ววงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน ของราคาประเมิน ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 งวดเดือนหรือ 6 ปีปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ไม่เสียค่าปรับ ไฟแนนซ์ดอกเบี้ยถูกให้ส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
  • ไฟแนนซ์ รับจัดไฟแนนซ์จัดทั้งประเภทโอนเล่มทะเบียนและไม่โอนเล่มทะเบียน

  บริษัทไฟแนนซ์ ให้ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ขึ้นอยู่กับประเภทของประเภทของรุ่นรถยนต์ รถเก๋ง มีดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 2.39% – 6.45% (4.71% – 12.71%) รถกระบะ มีดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 2.60% – 7.65% (5.12% – 15.07%) ทั้งนี้ ทางธนาคารกสิกรไทยจะดูปีของรุ่นรถยนต์เป็นหลักเพื่อจัดไฟแนนซ์

  ไฟแนนซ์ – ดอกเบี้ยไฟแนนซ์กรุงศรีอยุธยา

  • กรุงศรีคาร์ฟอร์แคชให้วงเงินการจัดไฟแนนซ์สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมิน โดยที่กำหนดดอกเบี้ยไฟแนนซ์เริ่มต้น 0.27 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน
  • วงเงินสินเชื่อรถบ้านวงเงินราคาประเมินสูงสุด 90% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันก็สามารถจัดไฟแนนซ์รถยนต์ได้ทันที 
  • รถใหม่ป้ายแดงไฟแนนซ์ดาวน์เริ่มต้นเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 84 งวดเดือน ดอกเบี้ยไฟแนนซ์คงที่เริ่มต้น 2.90% – 8.00% (5.73% – 15.81%)

  ดอกเบี้ยไฟแนนซ์กำหนดจัดไฟแนนซ์ สำหรับรถยนต์ใช้แล้วที่จดทะเบียนไม่ถึง 15 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.00% – 15.00% (7.00% – 27.69%)

  ไฟแนนซ์ – ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ธนาคารเกียรตินาคิน

  • บริษัทไฟแนนซ์ รถยนต์ใหม่ป้ายแดงวงเงินสูงสุด 95% ผ่อนนานสูงสุด 84 งวด 
  • จัดไฟแนนซ์รถยนต์ รถบ้านวงเงินสูงสุด 110 % ผ่อนนานสูงสุด 84 งวด

  ดอกเบี้ยไฟแนนซ์สำหรับรถยนต์ใช้แล้ว ดอกไฟแนนซ์แบบคงที่ 2.65% – 9.00% ( 4.77% – 16.61% ), สำหรับรถยนต์ 3.75% – 15.00% (7.00% – 27.69%)

  ไฟแนนซ์ – ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ธนาคารทิสโก้

  • สำหรับรถยนต์ใหม่ การจัดไฟแนนซ์ สำหรับรถป้ายแดงมือหนึ่งเท่านั้น รับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 90 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินรถยนต์ เลือกผ่อนได้ตามใจนานสูงสุด 84 งวดเดือน
  • สำหรับรถยนต์มือสองที่ต้องการนำมาเข้าไฟแนนซ์ใหม่ จะได้รับวงเงินจัดไฟแนนซ์สูงสุด 95 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินรับรถทุกประเภทสามารถผ่อนได้นานสูงสุด 72 งวดเดือน

  ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ แบบคงที่ต่อปีเริ่มต้น 3% -17%, แบบลดต้นลดดอก 5.67 %-28.26 %

  ไฟแนนซ์ – คุณสมบัติเบื้องต้นที่แหล่งบริการกำหนด

  บริษัทไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะกำหนดมาตรฐานเบื้องต้นไว้คล้ายๆกัน โดยผู้ที่สามารถขอจัดไฟแนนซ์รถยนต์ได้  การจัดไฟแนนซ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยที่อายุสูงสุดเมื่อผ่อนชำระเสร็จแล้วไม่เกิน 65 ปี นอกจากนี้จะต้องเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะจัดไฟแนนซ์ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องรายได้ผู้ขอไฟแนนซ์จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานประจำจัดไฟแนนซ์จะใช้เอกสารเป็นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องการไฟแนนซ์คืออาจจะต้องมีเอกสารทะเบียนการค้า และอื่นๆ หรือกลุ่มของฟรีแลนซ์อาชีพอิสระ ต้องการไฟแนนซ์คือ อาจจะต้องมีในส่วนของเอกสารเสียภาษีณที่จ่ายทวิ 50 เป็นต้น

  ไฟแนนซ์ – เราสามารถขอวงเงินได้สูงสุดกี่บาท 

  สำหรับคนที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นั้นจะต้องรู้ก่อนว่าวงเงินที่เราจะได้จากการที่เรานำมาจัดไฟแนนซ์มีวงเงินที่ให้สูงสุดกี่บาท วงเงินไฟแนนซ์สูงสุดแล้วส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคาประเมินหลักทรัพย์ซึ่งก็คือ รถยนต์ของคุณ และบริษัทไฟแนนซ์ จะมีการประเมินในส่วนของยอดหนี้เดิมเป็นที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น คุณเคยกู้เงินเพื่อจัดไฟแนนซ์รถยนต์อยู่ที่ 1 ล้านบาท ในปัจจุบันมียอดหนี้รถคงเหลืออยู่ที่ 600,000 บาท เพราะฉะนั้นวงเงินที่เป็นส่วนต่างก็คือ 1000000 – 50,000 = คุณจะสามารถขอวงเงินไฟแนนซ์คือได้สูงสุด 400,000 บาท

  ทั้งนี้ กรณีที่เป็นรถยนต์ใหม่ต้องการวงเงินไฟแนนซ์จะสามารถขอวงเงินสินเชื่อได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์เป็นหลัก 

  ไฟแนนซ์ – เราสามารถขอจัดไฟแนนซ์พร้อมกันหลาย ๆ คันทีเดียวได้ไหม 

  การจัดไฟแนนซ์หรือรูปแบบลักษณะของลักษณะจัดไฟแนนซ์รถยนต์ก็เหมือนการขอเงินเพื่อผ่อนรถยนต์ ดังนั้น คุณสามารถมีรถยนต์ตามจำนวนคันตามกำลังทรัพย์ที่คุณมีได้เลย ไม่ว่าคุณจะต้องการมีรถกี่คันก็สามารถทำได้ สรุปง่ายๆว่า บริษัทไฟแนนซ์หรือบริษัทสินเชื่อจะทำการประเมินความสามารถในการผ่อนชำระไฟแนนซ์ของคุณเป็นหลัก ว่ามีความสามารถในการผ่อนรถได้ตามจริงกี่คันแล้วค่อยให้วงเงินรับจัดไฟแนนซ์

  1 2
  เฟสบุ๊ค