Bank: ธนาคาร ธกส

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครบัตรรึเงินกู้

  ตรวจสอบข้อมูลบริการที่คุณต้องการพร้อมลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงบริการนั้นๆ

  สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

  สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส สำหรับเกษตกร

  ธนาคาร ธกส กับ สินเชื่อเพื่อเกษตรกร กู้เงิน ธกส ได้ง่าย 2024

  อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้ว ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือชาวนา มีความสำคัญแก่ประเทศไทยอย่างไรดังนั้น จึงได้เกิดสถาบันการเงินธนาคาร ธกส ที่จะมอบกู้เงิน ธกสให้แก่ชาวนา ได้มีกำลังในการลงทุนทางผลผลิตให้งอกงามออกมาได้ มาดูกันว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีสินเชื่ออะไรบ้างที่น่าสนใจ และจะสามารถเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ได้อย่างไรบ้าง

  ทำความรู้จักกับธนาคาร ธกส คืออะไร ให้บริการเรื่องอะไรบ้าง

  ธนาคาร ธกส กับสินเชื่อ ธกส 2567 มีอะไรบ้าง

  สินเชื่อธนาคาร ธกส ประจำปี 2567 มีสินเชื่ออะไรที่ถูกปล่อยออกมาให้บริการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบ้าง โดยมีสินเชื่อที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

  • สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

  สินเชื่อธนาคาร ธกส ตัวนี้ ปล่อยออกมาเพื่อเป็นเงินทุนในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการส่งเสริมและลงทุนธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์

  • มอบวงเงินกู้เงิน ธกส ให้สูงสุดอยู่ที่ 10 ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขว่า หากผู้กู้ต้องการกู้เงินเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ จะกู้ได้ในอัตราร้อยละ 25 หากกู้เงินเพื่อลงทุน จะกู้ได้ในอัตราร้อยละ 80
  • ธนาคาร ธกส ให้อัตราดอกเบี้ยแบบ MRR-2 ในระยะเวลา 1-3 ปีแรก และปีที่ 4 ขึ้นไปจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธุรกิจ
  • จะต้องมีหลักประกันในการกู้เงิน ธกส โดยใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสามารถใช้บุคคลในการค้ำประกันได้ โดยใช้จำนวน 2 คนขึ้นไป
  • ผู้ที่จะสามารถกู้สินเชื่อธนาคาร ธกส ตัวนี้ได้ จะต้องเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์
  • สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

  สินเชื่อธนาคาร ธกส ตัวนี้ ปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการนำเงินไปลงทุนในอาชีพเกษตรกร และเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรเท่านั้น

  • มอบวงเงินกู้เงิน ธกส  ให้สูงสุดที่ 1 ล้านบาทต่อราย 
  • ธนาคาร ธกส ให้อัตราดอกเบี้ยแบบ MLR 
  • จะต้องมีหลักประกันในการกู้เงิน ธกส โดยใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือสามารถใช้บุคคลในการค้ำประกันได้ โดยใช้จำนวน 2 คนขึ้นไป
  • ผู้ที่จะสามารถกู้สินเชื่อธนาคาร ธกส ตัวนี้ได้ จะต้องเป็นเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน 45 ปี และต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานการเกษตร

  ธนาคาร ธกส กับ การให้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคาร ธกส เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการเหมือนกับสถาบันการเงินอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบัญชี ธกส สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ธนาคาร ธกส สาขาใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยว่าธนาคาร ธกส ปิดกี่โมง ธกส เปิดกี่โมง สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ธกส ออนไลน์ เพราะแต่ละสาขามีเวลาเปิด-ปิดไม่เท่ากัน

  สรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว การให้บริการสินเชื่อธนาคาร ธกส ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มักจะเป็นสินเชื่อที่ปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทย ที่ไม่มีเงินทุนในการส่งเสริมธุรกิจ ทางธนาคารจึงได้มีตัวเลือกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมากมาย ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อธนาคาร ธกส ได้ที่เบอร์ติดต่อธนาคาร ธกส 02-555-0555

  เฟสบุ๊ค