ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด "
อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประชุมยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา Smart Education โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ในการนี้ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา Smart Education ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ทั้ง 5 แห่ง โดยมีนโยบายเพื่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพและคุณธรรม มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ห้องสมุดสี่มุมเมือง ห้องสมุดเคลื่อนที่ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานการจัดการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาส และผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริหารจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนครูคลังสมองให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูวิชาเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความเสมอภาค ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาพิเศษ
โดย : webmaster 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30:43 น.
อ่าน 9 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจค...
13 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตร...
11 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม “หลักส...
10 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
07 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเ...
07 มิ.ย. 2564
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไ...
24 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
23 ก.พ. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
18 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการประ...
22 มี.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหา...
19 มี.ค. 2564
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422