_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ และทุนสึนามิ ครั้งที่ 18 ของมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ ครั้งที่ 18 ให้กับ 37 โรงเรียน และทุนสึนามิ ครั้งที่ 18 ให้กับ 4 โรงเรียน ปีการศึกษา 2555 ของมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติภูเก็ต ซึ่งมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โครงการทุนการศึกษานานาชาติ ได้เริ่มกิจกรรมเมื่อปี พ.ศ.2538 จนถึงปี 2545 รวม 8 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ได้ก่อตั้งมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติภูเก็ต ขึ้นมา โดยได้ทำพิธีเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 และตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 มูลนิธิ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาโดยเริ่มให้ทุนจากระดับประถมศึกษาตอนต้น ต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ.2543 ได้เริ่มทุนใหม่อีกประเภท เรียกว่า ทุนประเภทระดับมัธยมตอนปลาย ซึ่งจะเริ่มให้ทุนจากระดับมัธยมปีที่ 4 ต่อเนื่องจนจบระดับอุดมศึกษาเช่นกัน มูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แก้ปัญหาสังคม การใช้แรงงานเด็ก และโสเภณีเด็ก โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเด็กในด้านการศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียนเก่ง หรือการเรียนปานกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ปกครองมีรายได้รวมไม่เกิน 18,000 บาทต่อเดือน หรือครอบครัวที่มีปัญหาสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้เด็กได้ศึกษาต่อ สำหรับจำนวนเงินและประเภททุน ต่อคน/ต่อปี โดยประมาณ คือ ระดับประถม 4,300 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6,300 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9,300 บาท และระดับเตรียมอุดม และอุดมศึกษา 12,300 บาท ซึ่งใน 5 ปีที่ผ่านมา ยอดจำนวนทุนการศึกษาที่ได้มอบไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ 270 ทุนต่อปี ในปีการศึกษา 2555 มูลนิธิ คาดว่าการสนับสนุนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 270 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,700,000 บาท โดยมีผู้สนับสนุนกว่า 128 ท่าน/องค์กร จาก 11 ประเทศ เช่น ประเทศสวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ เยอรมัน ออสเตรีย อังกฤษ แคนาดา เดนมาร์ก สิงคโปร์ และประเทศไทย คือ กรุงเทพฯ และภูเก็ต พิธีมอบทุนในวันนี้ ยังไม่มีการมอบตัวเงินทุน ฉะนั้นตัวเลขทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน จำนวนทุน จำนวนผู้สนับสนุน และจำนวนโรงเรียนจะยังไม่เป็นทางการ ส่วนตัวเงินทุนการศึกษา มูลนิธิ จะมอบตรงให้กับทางสถาบันการศึกษาอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โครงการฯ ได้จัดตั้งกองทุนฉุกเฉิน UPAF ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาโดยไม่คาดคิด ได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับทุนจากโครงการนี้อยู่หรือไม่ก็ตาม ซึ่ง 8 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ ได้รับยอดเงินบริจาคเข้ากองทุน UPAF อย่างสม่ำเสมอ และในปี 2555 นี้ มูลนิธิฯ คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเงินประมาณ 40,000 บาท ส่วนทุนการศึกษาสึนามินั้น เมื่อปี 2548 มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ ได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1,041,798 บาท จากผู้อนุเคราะห์ 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสวีเดน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย อังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่กำพร้า หลังประสบภัยสึนามิ จำนวน 20 คน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องจนจบระดับอุดมศึกษา ซึ่งเริ่มให้การสนับสนุนจากระดับที่กำลังศึกษาอยู่ โดยในปี 2555 ได้มอบ 4 ทุน ให้กับ 4 โรงเรียน เป็นเงิน 43,000 บาท ในการนี้ สำหรับทุนโครงการทั้ง 3 ประเภท จะสรุปเป็นทางการภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2555 นี้.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 378 ครั้ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:38:15:AM