_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาความรู้และเทคนิคการจัดการงานครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การพัฒนาความรู้และเทคนิคการจัดการงานครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดย นายจุมพล หิรัญ ประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพัฒนาวิชาชีพเชฟภูเก็ตอันดามัน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ณ โรงแรมเอทู อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต ส่วนหนึ่ง ซึ่งนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับงานครัวและสุขอนามัยของครัวในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของบุคลากรและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในด้านบริการและคุณภาพของอาหาร เพื่อรองรับการเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 203 ครั้ง
วันที่ 15 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:19:42:AM