_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม เรื่องรายงานงบประมาณ 2561 ของ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต กรณีย้ายลูกจ้าง และแต่งตั้งนักวิชาการ อบจ. รายงานผลการต่อข้าราชการ อบจ.เป็นต้น

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 153 ครั้ง
วันที่ 30 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:58:29:AM