_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านพารา และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าคลอก ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านโครงการภูเก็ตแคร์ ประจำเดือนกันยายน 2555 ในเขตตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบชุดของเยี่ยม อาทิ ผ้าอ้อม แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 6 ราย ได้แก่ นางหร่อม๋า ชนเขตต์ อายุ 80 ปี นางม่าหนี พันธ์ทิพย์ นางพุ่ม ศรีทวีป อายุ 77 ปี นางนวลละออ สันติสุขธีระกุล อายุ 69 ปี นางหร่อมม้า พลายกาม อายุ 80 ปี และนายเส็ม ดุมลักษณ์ อายุ 95 ปี สำหรับโครงการภูเก็ตแคร์ เป็นโครงการนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ซึ่งร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ เขตพื้นที่ตำบลป่าคลอก ในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการดูแล และการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้ที่ทำให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชน และสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 340 ครั้ง
วันที่ 26 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:21:00:PM