_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” ประจำปี 2555
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 14.30 น. นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “อาสาสมัคร LIFE GUARD” ประจำปี 2555 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 65 คน ณ โรงแรมดิน่า ลอดจ์ (บางเทา) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
นายประทัยยุธ เชื้อญวน ประธานชมรมไลฟ์การ์ด ภูเก็ต กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2555 และได้สิ้นสุดลงในวันนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาร่างกาย เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายหาด ตลอดเวลาของการฝึกอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่น มุมานะ และให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการฝึกอบรมอย่างจริงจัง จึงมีความเชื่อมั่นว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านคงจะได้นำความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ไปใช้ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำได้อย่างถูกวิธี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเล่นน้ำบริเวณชายหาด ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต” ทางด้าน นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจ เอาใจใส่และมุ่งมั่นอย่างจริงจัง และร่วมฝึกอบรมด้วยความพอใจ มีบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่องานของทางราชการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จึงขอชมเชยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน และขอถือโอกาสนี้ ฝากข้อคิดให้ทุกท่านได้นำไปพิจารณาประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ อาสาสมัคร LIFE GUARD ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือทางราชการในการให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด หากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เล่นน้ำบริเวณชายหาด ได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว จากผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยชายฝั่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักท่องเที่ยวรู้สึกมีความปลอดภัย และเกิดความประทับใจต่อมาตรการเฝ้าระวังการเล่นน้ำบริเวณชายหาด อัตราการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่านจะได้ใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม นำไปช่วยเหลือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณทัพเรือภาคที่ 3 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ คณะบุคคลชมรมไลฟ์การ์ด ภูเก็ต และสมาคม SURF LIFE SAVING AUSTRALIA รวมทั้งวิทยากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมและให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมครั้งนี้”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 389 ครั้ง
วันที่ 16 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:40:06:PM