_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 4/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของขวัญ เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กในสังคม รวมถึงได้ติดตามเรื่องการขุดคลองและคูระบายน้ำ ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ตามโครงการ “เชิดชูคนดี ศรีภูเก็ต” แก่ นางภาวนา แก้วคง พนักงานเก็บค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง อบจ.ภูเก็ต สายที่ 2 ที่มีความซื่อสัตย์ มีจิตบริการ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เก็บสร้อยข้อมือทองคำหนัก 2 บาท พร้อมแหวนทอง 1 วง ส่งคืนเจ้าของ และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนชาวภูเก็ต จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย น.ส.ปิยะรัตน์ ราชพลแสน น.ส.ธัญวรัตน์ นาคนคร และ น.ส.ขวญฤดี ภาคแก้ว ซึ่งเป็นนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด สื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้นชื่อ “ผลงาน ok..จัดให้” ทั้งนี้ เพื่อแสดงความชื่นชมแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 368 ครั้ง
วันที่ 11 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:21:55:PM