_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับ อบจ.ภูเก็ต เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ได้แสดงความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้น ป.5 ม.2 และ ม.5 แข่งขัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของ อบจ.ภูเก็ต ต่อไป
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 252 ครั้ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:37:47:AM