_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอด ในเดือนรอมฎอน ณ มัสยิดยาบรรนูรด์ ต.เกาะแก้ว
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อคืนของวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมพร้อมร่วมพิธีละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558 ณ มัสยิดยาบรรนูรด์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายมงคล คุ้มบ้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วม
สำหรับการถือศีลอดของชาวมุสลิม เป็นการละเว้นทางร่างกาย ตลอดจนการรักษาอวัยวะทุกส่วนให้พ้นจากการทำความชั่ว ทั้งในด้านร่างกาย วาจาและใจ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก ในช่วงเวลา 1 เดือน ในเดือนรอมฎอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความหนักแน่น อดทน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 298 ครั้ง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:04:51:PM