_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีน ทำความสะอาดสะพานปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมง (องค์การสะพานปลา) ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม “อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา” สินค้าประมงปลอดภัย ร่วมใจทำความสะอาดสะพานปลา โดยมี นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสินค้าประมงให้แก่ผู้บริโภค สร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ผู้เกี่ยวข้องตลอดสายการผลิต ได้คำนึงถึงความสะอาด และสุขอนามัย สถานที่ขึ้นปลา เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณตลอดริมคลองท่าจีน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง ให้เลิกทิ้งขยะ และปล่อยน้ำเสียลงคลอง รวมถึงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมทำความสะอาดสะพานปลานั้น จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสำคัญที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ฉะนั้น ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะที่ดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ด้าน นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการประมงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้มีความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการผลิตอาหารประมงที่มีมาตรฐาน คำนึงถึงความสะอาดและสุขอนามัยของบริเวณสถานที่ขึ้นปลา ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดริมคลองท่าจีน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง เลิกทิ้งขยะ และปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อบรรลุเป้าหมาย สู่การเป็นผู้นำในอาเซียนต่อไป.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 277 ครั้ง
วันที่ 11 ธันวาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:06:36:AM