ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลการบรรจุ การโอนย้าย การปรับเปลียนตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด ตามหนังสือกองการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ภก 51007/1152 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.phuketcity.org/personal.pdf

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2558 ของตำรวจภูธรภูเก็ต มาใหม่ 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เทศกาลวันคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558 ของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พล.ต.ต.พชร บุญสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนข้าราชการตำรวจ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จ.ภูเก็ต เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาใหม่ 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวินิจ หงส์อติกุล เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (ภูเก็ต) และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 410 คน
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่เมืองท่องเที่ยว  4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองหลัก แผนที่เชื่อมโยงกลุ่มเมืองท่องเที่ยวในแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยว และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ภายใต้โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่เมืองท่องเที่ยว (Zoning) โดย ดร.พัลลภ สิงหเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และหัวหน้าโครงการฯ ตลอนจนหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนด้านการท่องเที่ยว และภาควิชาการ เข้าร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมงาน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 Colorful Countdown Phuket 2015" ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามชัย จ.ภูเก็ต
   - กำหนดการงาน 'ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Colorful Countdown Phuket 2015'
   - ระเบียบการและใบสมัครการประกวดยุวทูตวัฒธรรม Colorful Countdown Phuket 2015
  ประกาศ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสานงานผู้บริหาร
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มาสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ "Light Up Phuket " ประจำปี 2557
  ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันประกวดประติมากรรมปั้นทรายโครงการ "Light Up Phuket" ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8)โดยวิธีการคัดเลือก
  สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 "ลิกอร์เกมส์"
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ดาวน์โหลดระเบียบและใบสมัครการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>