ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลการบรรจุ การโอนย้าย การปรับเปลียนตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด ตามหนังสือกองการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ภก 51007/1152 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.phuketcity.org/personal.pdf

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีซ่งเก้งและลงนามถวายพระพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณีถือศีลกินผัก ปี 2557 ครั้งที่ 2 “ถวาย ร.9 กินผักเดือน 9 เมืองกะทู้ ภูเก็ต” ฮิต 6 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ศาลเจ้ากะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีซ่งเก้ง (สวดมนต์) และร่วมลงนามถวายพระพร 99,999 รายชื่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน “ถวายรัชกาลที่ 9 กินผักเดือน 9 เมืองกะทู้ ภูเก็ต” ซึ่งทางเทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับศาลเจ้ากะทู้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2557 โดยนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ พร้อมคณะจากเทศบาลเมืองกะทู้ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ในเขตพื้นที่ ต.เกาะแก้ว  4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมนวลจันทร์ โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต, นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล, นายธนัทภัทร ธานีรัตน์, นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน “Phuket Jobs Fair” วันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบจ.ภูเก็ต (076-210105) หรือ สนง.จัดหางานจังหวัดภูเก็ต (076- 219660 ต่อ 17)
  อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
   - ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ – นางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
   - ระเบียบการแข่งขันเรือหางยาว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
  ดาวน์โหลดระเบียบและใบสมัครการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่ำแหน่งครูผู้ช่วย
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่ำแหน่งครูผู้ช่วย
  รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>