ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.วิชิต 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.กิตติ ปรมัตถผล แพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พยาบาล นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวิชิต ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ตรวจรักษาดูอาการของผู้ป่วยและให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดของเยี่ยม อาทิ แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 7 ราย
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 “หาดใหญ่วิชาการ สานสัมพันธ์” 3 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 “หาดใหญ่วิชาการ สานสัมพันธ์” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นางยิษฐา แว่วศรี ผู้อำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น นายวิญญ์ สิทธิเชนธ์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบาล และเทศบาลต่างๆ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 342 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 124 แห่ง ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้
 สวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ อบจ.ภูเก็ต ฮิต 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะเขาโต๊ะแซะ เป็นสวนสุขภาพ โดยจัดตั้งเครื่องออกกำลังกายประจำจุดต่างๆ พร้อมจัดให้มีจุดชมวิว จำนวน 7 จุด ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเขาโต๊ะแซะ โดยเปิดให้ประชาชนได้มาออกกำลังกายทุกวัน ในช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 16.00-19.00 น. ซึ่งสวนสุขภาพแห่งนี้ ถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากจะได้มาออกกำลังกายแล้ว ยังได้ชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะเมืองภูเก็ต อีกทั้งบริเวณสวนสุขภาพยังมีบริการสถานที่จอดรถและห้องน้ำที่สะดวกสบายอีกด้วย.

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
  ประกาศ เรื่อง ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 4
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 4
  ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเปลี่ยนสายงานนักบริหารให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
  ประกาศ เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภุเก็ตคัพ ประจำปี 2559
  ประกาศ เรื่อง ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3
  ประกาศ เรื่อง ใบสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 2)
  ประกาศ เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
  ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>