ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 รายงานสถานะทางการเงิน
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
รวมลิงค์
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลการบรรจุ การโอนย้าย การปรับเปลียนตำแหน่ง ของบุคลากรในสังกัด ตามหนังสือกองการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ภก 51007/1152 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.phuketcity.org/personal.pdf

  • ข่าวสาร อบจ.
  • ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต
  • ภารกิจบริการประชาชน
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.เชิงทะเล มาใหม่ 4 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.หรินารถ หัทยาภิรมย์ แพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พยาบาล นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเชิงทะเล และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเชิงทะเล ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2557 ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้มอบชุดของเยี่ยม อาทิ ผ้าอ้อม แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 7 ราย
 อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Colorful Countdown Phuket 2015 “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ ดินแดนมหัศจรรย์เรืองแสง ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ มอบความสุขให้ชาวภูเก็ต”  มาใหม่ 2 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ที่ห้องรายา ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายไพบูลย์ อุปัติฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 “Colorful Countdown Phuket 2015” “ภูเก็ตเบิกฟ้าศักราชใหม่ ดินแดนมหัศจรรย์เรืองแสง ร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ มอบความสุขให้ชาวภูเก็ต” โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต 5 รูป
คลิกแสดงรูปภาพ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และนายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ภูเก็ต

  ประกาศ เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสานงานผู้บริหาร
  อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญร่วมงาน "ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 Colorful Countdown Phuket 2015" ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามชัย จ.ภูเก็ต
   - กำหนดการงาน 'ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Colorful Countdown Phuket 2015'
   - ระเบียบการและใบสมัครการประกวดยุวทูตวัฒธรรม Colorful Countdown Phuket 2015
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มาสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฎิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
  ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ "Light Up Phuket " ประจำปี 2557
  ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขันประกวดประติมากรรมปั้นทรายโครงการ "Light Up Phuket" ประจำปี 2557
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหาร หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 8)โดยวิธีการคัดเลือก
  สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 "ลิกอร์เกมส์"
  ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  ดาวน์โหลดระเบียบและใบสมัครการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2557

อ่านทั้งหมด

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>