ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก ข่าวสาร อบจ. :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.ภูเก็ต  5 รูป5009 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต 8 รูป6007 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบูรณาการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ต.ป่าคลอก เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย 3 รูป อ่าน 27 ครั้ง27024 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 9 รูป อ่าน 20 ครั้ง20018 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร 9 รูป16017 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งตัวผู้มีความเสี่ยงสูงกลับบ้าน พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 3 รูป อ่าน 31 ครั้ง31007 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ในเขต ต.สาคู เพื่อให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย 2 รูป อ่าน 26 ครั้ง26005 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ ไรวัสโควิด-19 ในเขต ต.ไม้ขาว เพื่อป้องกันการระบาดของโรค อ่าน 25 ครั้ง25003 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ ในเขต ต.ราไวย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไรวัสโควิด-19 6 รูป อ่าน 25 ครั้ง25028 เม.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ในเขตพื้นที่เชิงทะเลและบ้านบางเทา 3 รูป อ่าน 29 ครั้ง29023 เม.ย. 2564
หน้าแรก ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแก่ประชาชน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  2 รูป3013 มิ.ย. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ส่งมอบข้าวสาร และไข่ไก่จากมูลนิธิในเครือเจริญโภคภัณฑ์และจากสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต 24 เขต ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง  14 รูป1013 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน หาแนวทางการแจกถุงอุปโภค บริโภค ช่วงโควิด 19  10 รูป4013 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต เพิ่มจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  18 รูป3013 มิ.ย. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบนมผงจากภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวเปราะบาง และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 8 รูป4011 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 18 รูป8009 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตรการสร้างสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  12 รูป10009 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต รับมอบข้าวสาร 24,000 กิโลกรัม ไข่ไก่ จำนวน 100,000 ฟอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ในวันที่ 12 มิ.ย.64 6 รูป อ่าน 20 ครั้ง20007 มิ.ย. 2564
 นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหาแนวทางการปฏิบัติในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64 4 รูป14004 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ให้บริการตรวจค้นหาเชิงรุก ในเขตเมืองภูเก็ต 16 รูป8003 มิ.ย. 2564
หน้าแรก ภารกิจบริการประชาชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อ่าน 562 ครั้ง562022 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต  2 รูป อ่าน 177 ครั้ง177006 ม.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ รพ.อบจ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  2 รูป อ่าน 156 ครั้ง156025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ แพปลาโอเชี่ยน และแพปลา ป.พิชัย ตำบลรัษฎา 1 รูป อ่าน 96 ครั้ง96025 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 2 รูป อ่าน 559 ครั้ง559012 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 4 รูป อ่าน 263 ครั้ง263008 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 120 ครั้ง120007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 115 ครั้ง115007 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต 3 รูป อ่าน 131 ครั้ง131005 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต อ่าน 135 ครั้ง135001 พ.ค. 2563
หน้าแรก ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก เฟส 2 ในเขตพื้นที่ ต.รัษฎา 11 รูป0013 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ Q-info”  9 รูป1011 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม “หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ Q-info” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  6 รูป0010 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.64 7 รูป6007 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ จ.ภูเก็ต 5 รูป4007 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณตลาดเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน 4 รูป12003 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของ จ.ภูเก็ต 5 รูป5003 มิ.ย. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเมือง “Phuket Tourism sandbox” 1 ก.ค.64 5 รูป อ่าน 25 ครั้ง25021 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564 4 รูป12019 พ.ค. 2564
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 13 รูป15018 พ.ค. 2564
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้อง เพื่อให้บริการผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ระหว่าง 2... 3 รูป อ่าน 18357 ครั้ง26 เม.ย. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการ “ไพบูลย์” นำโด่ง คว้าเก้า... 5 รูป อ่าน 8565 ครั้ง10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน ประจำปี 2556 อ่าน 7874 ครั้ง09 พ.ค. 2556
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก อดีตนายกฯ “ไพบูล... 1 รูป อ่าน 5574 ครั้ง06 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต 3 รูป อ่าน 4107 ครั้ง04 เม.ย. 2555
 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก... 5 รูป อ่าน 3769 ครั้ง21 ธ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึก... 3 รูป อ่าน 3041 ครั้ง26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงาน 3 รูป อ่าน 2821 ครั้ง12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้... 4 รูป อ่าน 2819 ครั้ง18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง กา... 4 รูป อ่าน 2734 ครั้ง22 พ.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422