ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204
โทรสาร 076-210422
pr@phuketcity.org


ดู องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ส่ง E-mail ถึง อบจ.ภูเก็ต

ชื่อ-สกุล :
อีเมล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เรื่อง :
เนื้อเรื่อง :
ไฟล์แนบ :
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานภายใน
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
    หน้าห้องนายก อบจ. 076-218109
-
    หน้าห้องรองนายก อบจ. คนที่ 1 076-356023
-
    หน้าห้องรองนายก อบจ. คนที่ 2 076-214492
-
    หน้าห้องปลัด อบจ. 076-211553
-
    สำนักปลัด 076-356024 076-210422
        - ฝ่ายบริหารงานบุคคล 076-210104
-
        -ฝ่ายพัฒนาสังคม 076-210105
-
    กองกิจการสภา 076-210421 076-210421
    กองแผนและงบประมาณ 076-213712 076-356027
    กองคลัง 076-211866
-
        -ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 076-214523
-
    สำนักการช่าง 076-213711 076-213711
    กองแผนและงบประมาณ 076-213712 076-356027
    กองพัสดุและทรัพย์สิน 076-221164 076-356025
    กองสาธารณสุข 076-354820 076-354821
    กองกิจการสภา 076-210421 076-210421
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 076-215752 076-215750
    กองการท่องเที่ยวและกีฬา 076-217087 076-217087
    กองกิจการขนส่ง 076-210807 076-210806
    หน่วยตรวจสอบภายใน 076-217165
-
    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 076-211877
-
    โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 076-358888
-
    ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล 076-393584
-
    สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 1555
-
    สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 076-383907
-

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422