ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงหลังคาโดมชั้นดาดฟ้า (ชั้น 10) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพรุจำปา - นาสร้อย
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง อาคารศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 รายการ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจัดซื้อรถบริการน้ำมัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จัดหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4030 (กะรน - ป่าตอง) งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างขยายอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 2,3,4 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หาดในทอน
  ประกาศ เรื่องนัดตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4030 (กะรน - ป่าตอง) งวดที่ 1
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมกีฬาตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างขยายอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต งวดที่ 1
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับรถยนต์โดยสารชนิดสองแถว จำนวน 2 คัน (รถยนต์ยี่ห้อ HINO รุ่น XZU650R)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงทางเลี้ยว บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา งวดที่ 1-3 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างซ่อมแซมกำแพงดินและรั้ว บริเวณศูนย์เครื่องกล แห่งที่ 1 งวดที่ 1-3 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการประชาชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้าง โครงการแก้ไขน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต (สามแยกสนามบิน - ในยาง ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน จำนวน 1 ชุด
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด Booster Pump และงานติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับเครื่องปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด Booster Pump และงานติดตั้ง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจการจ้างซ่อมแซมกำแพงกันดินและรั้ว บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล แห่งที่ 1 (งวดที่ 1 และงวดที่ 2)
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>