ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"
ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 และ 3 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการซ่อมแซมหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) ของระบบปรับอากาศ (Chiller) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจโครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา บริเวณวัดบ้านเกาะสิเหร่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์และอาคารเก็บพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสถานที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ (ร.ร. อบจ.บ้านตลาดเหนือฯ)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกะทู้ (โรงเหล้าเฟส 2)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ชั้น 23 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศเรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 1 และงวดที่ 2 โครงการสีสันสดใสบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ นัดตรวจรับงานโครงการซื้อจอ LED ทัชสกรีน จำนวน 4 เครื่อง ตามโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ Electronic Classroom
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการจัดทำซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชน ประตูเมืองภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1,2 (งวดสุดท้าย) โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต (ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 ชั้น 23 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำประตูเมืองภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 2 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกะทู้ (โรงเหล้าเฟส2)
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงหลังคาโดมชั้นดาดฟ้า (ชั้น 10) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดขจรรังสรรค์
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง งวดที่ 3 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพรุจำปา - นาสร้อย
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงานงวดที่ 2 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
  ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับงาน งวดที่ 1 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดกียามุดดินบ้านบ่อแร่
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
วารสารคนบ้านเราออนไลน์
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>