_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมขบวนแห่พระกับศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (สะปำ) เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2556
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 07.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมขบวนแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ตกับศาลเจ้ากวนเต้กุ้น (สะปำ) โดยได้ขับรถสามล้อแจกไอติมหรือ “แก็ดเหล็ง” บ้านเรา ให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยวที่มาชมขบวนตลอดเส้นทาง เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 13 ตุลาคม 2556
สำหรับประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่หมู่บ้านไล่ทู (ในทู) ซึ่งเป็นหมู่บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต คนจีนในกะทู้สมัยนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในพระจีน ซึ่งประกอบด้วย เซียน หรือเทวดาหลายองค์ตามลัทธิเต๋าที่ตนนับถือ เมื่อมาบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากิน จึงหาวิธีแก้ไขทุกขภัยธรรมชาติต่างๆ ด้วยการอัญเชิญพระหรือเจ้าแต่ละองค์ที่ตนนับถือมากราบไหว้บูชา ให้คุ้มครองปกปักรักษาตนและครอบครัว ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน ต่อมาได้มีคณะงิ้วเดินทางมาจากเมืองจีนมาปักหลักแสดงอยู่ที่บ้านกะทู้ แต่ผู้แสดงในคณะงิ้วเกิดเจ็บป่วยขึ้น จึงมีความเชื่อว่าพวกตนละเลยไม่ได้ประกอบพิธีกินผัก ซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปีที่เมืองจีน จึงตกลงกันประกอบพิธีกินผักขึ้นที่โรงงิ้ว ภายหลังการประกอบพิธีกินผักที่โรงงิ้วเสร็จแล้ว โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็หายไปจนหมดสิ้น สร้างความประหลาดใจให้ชาวกะทู้เป็นอย่างมาก จึงนำวิธีการประกอบพิธีกินผักของคณะงิ้ว ไปประกอบพิธีถือศีลกินผักในชุมชนชาวกะทู้ และได้เริ่มพิธีกินผักที่บ้านกะทู้ ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ไปจนถึง วันขึ้น 9 ค่ำ รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อเป็นการถือศีล ปฏิบัติธรรม ชำระร่างกาย และจิตใจให้บริสุทธิ์ สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 289 ครั้ง
วันที่ 08 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:36:26:PM