_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ปี 2556
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2556 โดย นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิก อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้มีเกียรติ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ทั้งนี้ การจัดขบวนเทิดพระเกียรติฯ ได้เริ่มต้นขบวนจากสนามชัย ไปยังเวทีกลางสะพานหิน เพื่อร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงิน พุ่มทอง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อพยพมาจากเมืองจีน สืบเนื่องกันมาจนเป็นระยะเวลาเกือบ 200 ปี ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่หมู่บ้านไล่ทู (ในทู) ซึ่งเป็นหมู่บ้านกะทู้ ตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต คนจีนในกะทู้สมัยนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในพระจีน ซึ่งประกอบด้วย เซียน หรือเทวดาหลายองค์ตามลัทธิเต๋าที่ตนนับถือ เมื่อมาบุกเบิกพื้นที่ทำมาหากิน จึงหาวิธีแก้ไขทุกขภัยธรรมชาติต่างๆ ด้วยการอัญเชิญพระหรือเจ้าแต่ละองค์ที่ตนนับถือมากราบไหว้บูชา ให้คุ้มครองปกปักรักษาตนและครอบครัว ท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน ต่อมาได้มีคณะงิ้วเดินทางมาจากเมืองจีนมาปักหลักแสดงอยู่ที่บ้านกะทู้ แต่ผู้แสดงในคณะงิ้วเกิดเจ็บป่วยขึ้น จึงมีความเชื่อว่าพวกตนละเลยไม่ได้ประกอบพิธีกินผัก ซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปีที่เมืองจีน จึงตกลงกันประกอบพิธีกินผักขึ้นที่โรงงิ้ว ภายหลังการประกอบพิธีกินผักที่โรงงิ้วเสร็จแล้ว โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็หายไปจนหมดสิ้น สร้างความประหลาดใจให้ชาวกะทู้เป็นอย่างมาก จึงนำวิธีการประกอบพิธีกินผักของคณะงิ้ว ไปประกอบพิธีถือศีลกินผักในชุมชนชาวกะทู้ และได้เริ่มพิธีกินผักที่บ้านกะทู้ ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ไปจนถึง วันขึ้น 9 ค่ำ รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อเป็นการถือศีล ปฏิบัติธรรม ชำระร่างกาย และจิตใจให้บริสุทธิ์ สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และท้องถิ่น” ด้าน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติฯ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ชมรมอ๊ามภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนภูเก็ต ที่มีเสน่ห์และสามารถดึงดูดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาสัมผัส โดยการใช้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภูเก็ตเป็นสื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมสืบไป”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 338 ครั้ง
วันที่ 07 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:06:29:PM