_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้าบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. ที่ศาลเจ้าบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมตักกับข้าว และพบปะพี่น้องประชาชน ตลอดจนไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2556 ซึ่งมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง รวมถึงผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วม
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2556 มีขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 13 ตุลาคมนี้ โดยตลอดทั้ง 9 วันของเทศกาล จะมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีโขกุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารที่รักษาอ๊าม) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบเมืองภูเก็ต) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น สำหรับการถือศีลกินผัก เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมพิธี ได้ประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ หมดจด โดยการนำศีล 5 มาถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน งดเว้นการรับประทานอาหารคาว จำพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิด และไม่ข่มเหงเบียดเบียนรังแกสัตว์ให้เดือดร้อน รู้จักแบ่งปัน และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 436 ครั้ง
วันที่ 07 ตุลาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:07:08:PM