_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 6
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 “ANINUAL THAILAND – MALAYSIA VARSITY GAMES 2013” โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาทั้ง 2 ประเทศ และนายสุภัทร จำปาทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันดังกล่าว
การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2556 ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และพิธีปิดในวันที่ 22 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีทัพนักกีฬาจากสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 400 คน โดยมีการแข่งขันกีฬาของนิสิตนักศึกษา 3 ชนิด คือ ฟุตบอล เปตอง และวอลเลย์บอล ส่วนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร จำนวน 1 ชนิดกีฬา คือ โบว์ลิ่ง และสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชนิดกีฬา คือ กอล์ฟ ซึ่งกีฬากอล์ฟจะแข่งขันที่สนาม Loch palm golf club และ Red mountain golf club, กีฬาโบว์ลิ่ง จะแข่งขันที่ Big C supercenter ส่วนกีฬาฟุตบอล, เปตอง และวอลเลย์บอล จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาสะพานหินทั้ง 3 ประเภท ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย-ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 6 จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้เกิดความใกล้ชิดคุ้นเคยทางสังคม ภาษา วัฒนธรรม และนำไปสู่การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน เสริมศักยภาพของกันและกันของกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต. จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศ พร้อมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 365 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:21:04:AM