_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “จ.ภูเก็ต เทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต รวมถึง เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการตรวจติดตามงานยาเสพติดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ซึ่งมี นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ได้กำหนดเดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมบำบัดผู้เสพยาเสพติด “ค่ายสร้างดาวเด่น เป็นคนดี” ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร/อบต.สาคู ณ วัดเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง และกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด “จังหวัดภูเก็ต เทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสนองนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00-19.00 น. บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และรับผิดชอบ เพื่อให้การรองรับการตรวจติดตามงานยาเสพติดของ รมช.ศธ. ใน 2 กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบเรื่องการเตรียมสถานที่ และสนับสนุนการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งการติดตั้งเวที การให้การสนับสนุน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับจัดนิทรรศการ 3 เต็นท์ และสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรในการจัดเตรียมสถานที่ ตลอดจนการสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่คอยบริการประชาชนในบริเวณงาน จำนวน 2 คัน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 374 ครั้ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:00:31:PM