_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2556 โดยมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และจัดกิจกรรมอำนวยความสะดวก (ส่ง) ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (ประมาณเดือนกันยายน 2556) ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้พิจารณาเรื่องกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม จำนวนประมาณ 70 คน รวมทั้งพิจารณาเรื่องวิทยากรและเนื้อหาการอบรม (ร่างกำหนดการ) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเดือนกันยายนนี้.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 271 ครั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:20:13:AM