_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “จังหวัดภูเก็ต เทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนาม นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการตรวจติดตามงานยาเสพติดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม
นายจำเริญ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมบำบัดผู้เสพยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต้ชื่อ ค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง และกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด “จังหวัดภูเก็ต เทิดไท้องค์ราชินี 81 พรรษา รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสนองนโยบายด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ณ บริเวณสนามชัย ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เริ่มเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยจะมีกลุ่มพลังมวลชนจากส่วนราชการท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม 9,000 คน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 295 ครั้ง
วันที่ 20 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:53:11:PM