_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงาน รพ.อบจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาดูงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เกี่ยวกับกระบวนการ การบริหารจัดการโรงพยาบาล การจัดการอาคาร สถานที่ ตลอดจนการให้บริการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เนื่องจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี จะดำเนินกิจการโรงพยาบาลของ อบจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2555.
.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 3822 ครั้ง
วันที่ 04 เมษายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:26:32:PM