_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 น. ที่มัสยิดกียามุตดีน (บ้านบ่อแร่) หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดภูเก็ต โดยมี พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายอารี สามารถ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกียามุตดีน ตลอดจนคณะทำงานฝ่ายต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วม
การจัดค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-26 กุมภาพันธ์ 2556 รวมระยะเวลา 9 วัน 8 คืน มีผู้เข้าค่ายจำนวนทั้งสิ้น 44 คน ผู้เข้าค่ายมาจากมัสยิดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 มัสยิด ทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต คือ พื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต 7 มัสยิด ประกอบด้วย มัสยิดกียามุตดีน (บ้านบ่อแร่), มัสยิดนูรุ้ลอิสลามียะฮ์ (แหลมพันวา), มัสยิดอัลมาดีนะห์ (บ้านสะพานร่วม), มัสยิดยาเมี๊ยะ (บ้านตลิ่งชัน), มัสยิดเกาะมะพร้าว (บ้านเกาะมะพร้าว), มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ (บ้านบางคณฑี) และมัสยิดนูรุ้ลอีบาดะห์ (บ้านใสยวน) พื้นที่อำเภอกะทู้ 2 มัสยิด ประกอบด้วย มัสยิดป่าตอง (บ้านป่าตอง) และมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (บ้านนาคา) ส่วนพื้นที่อำเภอถลาง 11 มัสยิด ประกอบด้วย มัสยิดดารุ้ลอิสติกอมะห์ (บ้านพารา), มัสยิดดารุ้ลอามาน (บ้านนาใน), มัสยิดบางโจ (บ้านบางโจ), มัสยิดบ้านแหลมทราย (บ้านแหลมทราย), มัสยิดดาริสลาม (บ้านบางแป), มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน (บ้านยามู), มัสยิดนู่รุลอีบาดียะฮ์ (บ้านหมากปรก), มัสยิดอัลอิสล่าห์ (บ้านคอเอน), มัสยิดนูรุ้ลอามัน (บ้านหยิด), มัสยิดดารุสลาม (บ้านบางดุก), มัสยิดดารุลเอี๊ยะซาน (บ้านบางเทานอก) สำหรับการฝึกอบรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต วันแรกมีการลงทะเบียนซักประวัติ ถ่ายภาพ ตัดผม ฝึกระเบียบวินัย ละลายพฤติกรรม และชี้แจงโครงการให้ผู้เข้าอบรมทราบ ซึ่งหัวข้อที่ทำการฝึกอบรม ประกอบด้วย เป้าหมายและคุณค่าชีวิต, หัวใจคือหนึ่ง, ทำไมมนุษย์ทำผิด, เส้นทางสู่การเลิกยา, สิ่งเสพติดเป็นของต้องห้าม, เทคนิคการหยุดยา, ตัวกระตุ้นภายในและภายนอก, ทักษะปฏิเสธป้องกันการเสพซ้ำ, คบเพื่อนที่ดีเป็นศรีแก่ตัว, สมองติดยา, วงจรการใช้ยาเสพติด, อันตรายจากการทำบาป, กิจวัตรตามซุนนะฮ์, โทษและพิษภัยของยาเสพติด, เทคนิคการปฏิเสธยาเสพติด, การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม, ดุอาคืออาวุธของผู้ศรัทธา, ภูมิใจที่ได้เป็นมุสลิม, เส้นทางที่อัลเลาะห์รัก, โลกในยุควุ่นวาย, การตายในสภาพมุสลิม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 474 ครั้ง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:13:34:PM