_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นางสาวสุทิศา สมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาครัฐได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อประเทศนานัปการ และเชิญชวนทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ร่วมประกอบพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระบรมรูป จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อให้การจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างกำหนดการ รวมถึงบัญชีมอบหมายภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 124 ครั้ง
วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:29:17:AM