_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ชุมชนซอยร่วมน้ำใจ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจและควบคุมลูกน้ำยุงลาย โดยแจกยากันยุง และทรายอะเบทให้แก่แก่ประชาชน พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888 สายด่วน 1131

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 100 ครั้ง
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:02:57:PM