_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ตามหลักสูตรสากล เพื่องานบริการ
อบจ.ภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ตามหลักสูตรสากล เพื่องานบริการ” ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโบ๊ทพ้อยท์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ทภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ญาณวุฒิ นลจิตต์ และอาจารย์ รัชต์นันต์ อนันต์พล เป็นวิทยาการบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว
การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต ส่วนหนึ่ง ซึ่งนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เป็นพนักงานด้านการบริการ ในสถานบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต การฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีสำหรับพนักงานด้านการบริการ ในการให้การบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 201 ครั้ง
วันที่ 23 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:54:12:PM