_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมเสนอแนะมาตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. ให้การต้อนรับ นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ในการร่วมประชุมเสนอแนะให้ภาครัฐปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้ตอนบน เข้าร่วม
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 149 ครั้ง
วันที่ 28 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:12:41:PM