_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะรักษาความสะอาด กำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ซอยศรีเสนา (ชุมชนปลากะตัก) ต.รัษฎา
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย เก็บขยะรักษาความสะอาดของชุมชน สำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ซอยศรีเสนา (ชุมชนปลากะตัก) หมู่ 7 ตำบลรัษฎา
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 125 ครั้ง
วันที่ 21 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:17:38:AM