_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ต.รัษฎา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ชิคุนกุนยา
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ในเขตชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยามาสู่คน
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 125 ครั้ง
วันที่ 21 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:50:04:AM