_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน “โครงการเมาลิดสัมพันธ์ จ.ภูเก็ต ปี 2562”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ปี 2562” โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต และ ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางนวลจันทร์ สามารถ, นายกันตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์, นายคำรณ พันธุ์ทิพย์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนายสัญญา สิงห์ศรีดา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการจัดงาน อิหม่าม ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจำนวนมาก
ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตจำนวน 1,528,100 บาท เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนาอิสลามและรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) อบจ.ภูเก็ต ได้ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตหลายโครงการ เช่น สนับสนุนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งส่งเสริมการสอนภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ จำนวน 58 มัสยิด งบประมาณ 4,300,000 บาท อุดหนุนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โครงการภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 5 ล้านบาท อุดหนุนสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม และโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมด้านศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เช่น ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 ล้านบาท ได้ก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมและอาคารอเนกประสงค์ให้กับมัสยิด วัด และโรงเรียนจำนวนหลายแห่ง ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต และอื่นๆ อีกหลายโครงการ ทั้งนี้ ในนาม อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณท่านจุฬาราชมนตรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เกียรติมาร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดโครงการนี้ ตลอดจนขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ทุกท่าน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 182 ครั้ง
วันที่ 18 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:50:35:AM