_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดระบาดโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ชิคุนกุนยา
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขร่วมน้ำใจ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,2 ลงพื้นที่ชุมชนบริเวณโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,2 เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ชิคุนกุนยา พร้อมแจกทรายอะเบท ให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 219 ครั้ง
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:35:11:PM