_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศรีสุนทร ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านโครงการภูเก็ตแคร์ ประจำเดือนกันยายน 2555 ในเขตตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบชุดของเยี่ยม อาทิ ผ้าอ้อม แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 7 ราย ได้แก่ นางจิตรา ภูมิงาน อายุ 44 ปี นางจรวยพร กุฎีศรี อายุ 76 ปี นางเมื้อน แก้วประกอบ อายุ 73 ปี นายเดช คะหะปะนะ อายุ 60 ปี นางหลุย หาญศึก อายุ 79 ปี นายแหมน ชูภักดิ์ อายุ 84 ปี และนางวรรณี ถาวร อายุ 38 ปี สำหรับโครงการภูเก็ตแคร์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการในจังหวัดภูเก็ต โดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ เขตพื้นที่ตำบลศรีสุนทร ในครั้งนี้ ได้เห็นถึงการดูแล และการแบ่งปันความรักของคนในครอบครัวของผู้ป่วยที่คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้ที่ทำให้ตนเองมีอาการดีขึ้นและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความเอื้ออาทรกับชุมชน และสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นภายในชุมชน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 371 ครั้ง
วันที่ 27 กันยายน 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:03:26:PM