_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 10/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณอาคารลักกี้คอมเพล็กซ์ (สะพานหิน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตดำเนินการ รายงานข้อมูลแนวทางในการปรับปรุง ระยะเวลาในการแล้วเสร็จ และงบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุง รวมถึงติดตามการปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต เร่งดำเนินการอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ ให้เร็วที่สุด โดยสัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่ดูความคืบหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว พร้อมกันนี้ ได้ติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำเสียทั้งระบบ ติดตามการแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าชายเลน (ข้างจุดชมลิงเกาะสิเหร่) หมู่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตามการปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ติดตามการทำ MOU กับสถานศึกษา เรื่องการสวมหมวกกันน็อก และติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาศูนย์ฝึกกีฬา ภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 259 ครั้ง
วันที่ 09 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:54:53:AM