_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by hands and Heart” บริเวณวัดพระนางสร้าง และถนนทางหลวงหมายเลข 402
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่วัดพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำถลาง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by hands and Heart” ณ บริเวณภายในวัดพระนางสร้าง และถนนทางหลวงหมายเลข 402 หน้าวัดพระนางสร้าง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวรายงานในพิธี
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณวัดพระนางสร้างและปรับภูมิทัศน์ สองข้างทางถนนเทพกระษัตรี ทางหลวงหมายเลข 402 หน้าวัดพระนางสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอถลาง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเทพกระษัตรี ประชาชน จิตอาสา จำนวน 200 คน ทั้งนี้ ด้วยจังหวัดภูเก็ต กำหนดนโยบายในการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ต ด้วยการดำเนินงานโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by hands and Heart” ขับเคลื่อนเป็นวาระจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้ถึงคุณค่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรม 5 ส. ทั้งภายในและภายนอกอาคารของส่วนราชการ บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว ถนนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสะอาดเหมาะสมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ตลอดจนสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เกิดความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ และรักแผ่นดินเกาะภูเก็ต ไม่ยอมให้ใครทิ้งขยะ และสิ่งสกปรกลงในพื้นที่เกาะภูเก็ต โดยเน้นการรักษาความสะอาดบนถนนสายเทพกระษัตรี (ทางหลวง 402)

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 249 ครั้ง
วันที่ 15 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:39:44:AM