_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร. 9
อบจ.ภูเก็ต
สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนประชาชนและราชการทุกภาคส่วนทั่วประเทศ “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง ณ เรือนเพาะชำ อบจ.ภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นางอรทัย วารี หัวหน้าชุดเพาะชำ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองมาเป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ซึ่งแบ่งการปลูกออกเป็นจำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 5,000 ต้น รุ่นที่ 2 5,000 ต้น และรุ่นที่ 3 40,000 ต้น รวมจำนวน 60,000 ต้น โดย 2 รุ่นแรกได้นำไปแจกจ่าย ณ สถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์การปลูกดอกดาวเรืองก่อนช่วงพิธีฯ เช่น อบจ.ภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ประตูเมืองภูเก็ต( Phuket Gateway) และรุ่นที่ 3 จะนำไปจัดในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 นี้

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 282 ครั้ง
วันที่ 26 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:10:02:AM