_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต” และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 17/2560 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องนำเข้าพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องที่ 1.การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 เรื่องที่ 2 ปัญหาชุมชนหลังเวทีกลางสะพานหิน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เรื่องที่ 3 ปัญหาข้อพิพาทระหว่างบริษัท บารอน จำกัด กับกลุ่มราไวย์ เรื่อง การถมคลองหลาโอน ทำให้ไม่มีทางระบายน้ำ และเรื่องที่ 4 ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 254 ครั้ง
วันที่ 26 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:30:18:PM