_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบต.บ่อสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการที่ดี”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จาก อบต.บ่อสุพรรณ จำนวน 65 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการที่ดี” เนื่องจาก อบต.บ่อสุพรรณ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและแนวคิดในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 294 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:19:04:AM