_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 25 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพ
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 270 ครั้ง
วันที่ 21 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:46:20:PM