_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 26 ปี 2555
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู อาจารย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักกีฬา และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ 26 ประกอบด้วยคณะสี 4 สี คือ สีฟ้าป่าตอง สีเหลืองราไวย์ สีส้มพันวา และสีม่วงกมลา โดยกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา 11 ประเภท คือ ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, บาสเกตบอล, เซปัคตะกร้อ, เปตอง, หมากล้อม, แบดมินตัน, ฟุตซอล, แฮนด์บอล, กีฬาพื้นบ้าน, กรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยใช้สนามภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2555 ใช้สนามกีฬาสะพานหิน สำหรับการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 และใช้สนามกีฬาสุระกุล ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นายสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อสร้างทักษะให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เตรียมการเข้าแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต, ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต, โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน, บริษัท เจียรวานิช จำกัด, ชมรมผู้ตัดสินกรีฑาจังหวัดภูเก็ต, ชมรมแบดมินตันจังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนสตรีภูเก็ต, โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ และโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของกีฬา และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปี ซึ่งการกีฬาเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เพราะกีฬาเป็นพื้นฐานการฝึกความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การเคารพและยอมรับกติกาของสังคม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นคุณธรรมอันสูงส่ง ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ นักศึกษาทุกคนจะยึดมั่นในกฎ กติกา มารยาทในการเล่นกีฬา ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่ได้เตรียมการอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี ขอให้นักกีฬาทุกคนได้ยึดมั่นในแบบอย่างที่ดีในการแข่งขัน มีจิตสำนึกรับผิดชอบและแข่งขันด้วยชั้นเชิงของการกีฬาอย่างแท้จริง และขอให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากการแข่งขันโดยทั่วกัน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 433 ครั้ง
วันที่ 18 สิงหาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:25:13:PM