_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ได้มีการปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการพัฒนาจัดตั้งศูนย์รักษาโรคหัวใจไว้ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในแถบฝั่งอันดามัน ซึ่งมีความต้องการค่อนข้างสูงเพราะปัจจุบันศูนย์รักษาโรคหัวใจมีไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน จึงมีการพิจารณาเรื่องการบริหารการจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต มีเป้าหมายที่มุ่งสู่เป็นเลิศทางด้านการแพทย์ การขยายเขตพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั้งจังหวัดภูเก็ตตามหลัก สปสช. รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านการแพทย์ที่จะรับรองผู้ป่วยในอนาคต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 221 ครั้ง
วันที่ 21 มกราคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:41:50:AM