_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมส่วนราชการ “สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต “สวัสดียามเช้า ณ ภูเก็ต” Good morning @ Phuket โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โครงการชลประทานภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ รวมถึงเพื่อชี้แจงข้อราชการ ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 200 ครั้ง
วันที่ 18 มกราคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:29:49:PM