_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครรังสิต จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและการบริหารจัดการสาธารณสุข
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเยี่ยมชมการบริหารจัดการสาธารณสุขตามหลักการ Outsource ของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อศึกษาพิจารณาโครงการผังแม่บท ระบบเมืองจำลองสามมิติ (3D City Models Project) เพื่อยกระดับของการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ คือ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 230 ครั้ง
วันที่ 07 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:23:03:PM