_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ณ ศาลเจ้าบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 ณ ศาลเจ้าบางเหนียวต่าวโบ้เก้ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สำหรับการถือศีลกินผัก เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมพิธี ได้ประพฤติปฏิบัติตน เป็นคนดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ หมดจด โดยการนำศีล 5 มาถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน งดเว้นการรับประทานอาหารคาว จำพวกเนื้อสัตว์ทุกชนิด และไม่ข่มเหงเบียดเบียนรังแกสัตว์ให้เดือดร้อน รู้จักแบ่งปัน และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 225 ครั้ง
วันที่ 06 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:08:27:PM