_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ครั้งที่ 4/2559 โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องด้วย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ มีกำหนดการเดินทางมาราชการจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเป็นประธานเปิดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand 2016 ภาคใต้” ณ รอยัล ภูเก็ต มารีน่า นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีกำหนดพบประชาชน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมีกำหนดร่วมประชุมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดในภาพรวม จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีแนวทางเสนอแผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วนต่อนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต โครงการลงเรือ-ขึ้นเครื่อง โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต โครงการก่อสรางเส้นทางสายพิเศษและโครงการก่อสร้างอุโมงค์สายกะทู้-ป่าตอง โครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายอันดามัน.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 289 ครั้ง
วันที่ 08 กันยายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:08:26:AM