_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดแถลงข่าวเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต 31 ก.ค.-4 ส.ค.2555
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอุดม ศิริพฤกษ์พงศ์ ประธานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (กกต.) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ครบวาระลง และจะต้องจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายในเวลา 45 วัน แต่เนื่องจากติดปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้ง 24 เขต จึงทำให้ต้องขอขยายเวลาการเลือกตั้งมาแล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่งขณะนี้ การแบ่งเขตได้เสร็จสิ้น พร้อมทั้งผ่านความเห็นชอบจาก กกต.กลาง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 โดยจัดให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต 24 เขต ประกอบด้วย อำเภอเมือง 15 เขต อำเภอถลาง 6 เขต และอำเภอกะทู้ 3 เขต ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่ศาลาประชาคม ทั้งนี้ จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน จึงได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ซึ่งในการแบ่งเขตจะยึดหลักจำนวนประชากรต่างกันไม่เกิน 10% และในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 358 หน่วย ทางด้าน นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในด้านต่างๆ ไว้แล้ว รวมทั้งแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ การติดโปสเตอร์ ใบปลิว การนำเสนอข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 พร้อมกันนี้ ได้มีการประสานกับสำนักงานทะเบียนทั้งอำเภอ และท้องถิ่นถึงรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่จะมีการติดประกาศให้ประชาชนมาตรวจสอบรายชื่อเพื่อถอน และเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปตามบ้าน การเตรียมความพร้อมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นต้น.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 1164 ครั้ง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:35:11:PM