_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันบริจาคโลหิตโลก 2559 “Share life, give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม (ชั้น 1) โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.ธนา ปุกหุต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559” แนวคิด “Blood connects us all – โลหิตเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันระหว่างผู้บริจาคโลหิต และผู้ป่วย สโลแกน “Share life, give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต” โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
นางวาสนา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวดภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการ “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2559” Share life, give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อสร้างกระแสการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจซึ่งกันและกัน โดยให้การบริจาคโลหิตเปรียบเสมือนการแบ่งปันและเชื่อมโยงคนในสังคมไว้ด้วยกัน จากการที่สหพันธ์สภากาชาดสากล องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่อการบริการโลหิตทั่วโลก จึงสมควรอย่างยิ่งที่สภากาชาดทั่วโลกจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมงานด้านบริการโลหิต รวมทั้งร่วมกันเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ตามเจตนารมณ์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต การจัดกิจกรรมในครังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการ น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 100% ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ปี 2030 เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยให้การบริจาคโลหิตเปรียบเสมือนการแบ่งปันและการเชื่อมโยงคนในสังคมไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างความสำคัญและมีความจำเป็นต่อสังคมในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ เพียงพอ และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย รวมถึงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้บริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนที่มีสุขภาพดี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเสวนาพูดคุยประสบการณ์ผู้บริจาคโลหิต และสัมภาษณ์พิเศษนางสาวลีนาร์ ดีวิส (น้องจุ๊บจิ๊บ) รองอันดับสอง มิสแกรนด์ ภูเก็ต ทัศนคติในสโลแกน “Share life, give blood – ให้โลหิต ให้ชีวิต” ชมการแสดง โดยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 96, 84, 72, 60 และ 48 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริการโลหิตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 95 หน่วยงาน จารึกกำแพงมนุษยธรรม โดยให้ผู้บริจาคโลหิตแสดงความคิดเห็นและแรงบันดาลใจ ความประทับใจของการบริจาคโลหิต อีกทั้งกิจกรรมการบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 276 ครั้ง
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:35:46:PM