_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ปี 2519/2521 รุ่นบัวน้ำเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 39 ทุน โดยการสนับสนุนจากศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปี 2519/2521 รุ่นบัวน้ำเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ห้องประชุมบานชื่น โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดย นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้มีเกียรติ.
-

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 259 ครั้ง
วันที่ 10 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 07:59:37:AM